Visie

Wij mensen zijn geschapen om tot Gods eer te leven. In Jezus Christus, Zijn Zoon, hebben we Gods verlossende liefde leren kennen. Zijn leven en woorden wijzen ons de weg. De Geest inspireert ons daarbij. We geloven dat Gods boodschap bestemd is voor iedereen.

Daarom willen we een gemeente zijn die:

1. Gericht is op versterking en verdieping van onze relatie met God
En daarom vinden we het belangrijk:
• dat er aandacht is voor het Woord van God
• om (gezamenlijk) te bidden
• om God te loven en te prijzen
• nieuwe wegen te vinden om God bij ons leven te blijven betrekken
• ons geloof met elkaar te vieren
• om te werken aan inspirerende erediensten

2. De onderlinge verbondenheid daadwerkelijk beleeft, die niemand in de gemeente aan zijn lot overlaat en die een beroep doet op ieders gaven, geld en tijd.
En daarom vinden we het belangrijk:
• aandacht te geven aan de kernpunten van het geloof
• dat ieder, op eigen manier, oog heeft voor andere gemeenteleden
• dat iedereen betrokken is bij een kleine groep of kring
• ons geloof met elkaar te delen
• dat iedereen, jong en oud, actief betrokken is bij de gemeente
• om elkaar ook buiten de erediensten te ontmoeten
• om te ontdekken waar ieders gaven en mogelijkheden liggen, en elkaar te motiveren die te benutten
• om helder, open en eerlijk te communiceren

3. Uitnodigt en wervend is en tegelijk ook in de samenleving doet wat God van ons vraagt.
En daarom vinden we het belangrijk:
• om een open en warme gemeente te zijn, waarin leden en niet-leden gastvrijheid ervaren
• in gebed, woord en daad betrokken te zijn op de actuele problematiek van de wereld om ons heen
• samen te werken met christenen buiten onze gemeente
• van harte bij te dragen aan het bekendmaken van Gods boodschap
• om op een positieve manier zichtbaar te zijn in onze omgeving