Taizé gebedsviering

“Niets voert naar een inniger gemeenschap met God, niets stimuleert zo het persoonlijke innerlijke leven, tot in de droogte van je woestijn, dan een meditatief gemeenschappelijk gebed, dat voor alle leeftijden toegankelijk is, met onophoudelijke gezangen die in de stilte van het hart doorklinken en zich voortzetten, ook wanneer je weer alleen bent.” Dat is de ervaring van de broeders van Taizé en van de vele duizenden bezoekers die deelnemen aan hun gebedsvieringen.

Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerichte kerkruimte met kaarsen en iconen die het gebed ondersteunen. Het draait om het gemeenschappelijk gebed. Van harte welkom om deel te nemen aan deze meditatieve vieringen en je in deze vorm van gebed te oefenen!

De eerste keer is op zondag 26 januari om 19 uur in de Rehobothkerk,Lijtweg 1 in Oegstgeest.
(NB: Deze datum valt mooi samen met de afsluiting van de week van gebed om eenheid voor de christenen in 2020).
De twee keer is op zondag 19 april om 19 uur in de Groene of Willibrordkerk.
De derde keer is op zondag 17 mei om 19 uur in de Regenboogkerk.

Je bent telkens van harte welkom om vanaf 18.30 de Taizéliederen 4-stemmig te oefenen

Namens de Taizéwerkgroep (vanuit de NGK en GKV: Jos Meester, Marion Kuiper, Wouter Pieper, Sander Hol, Els Noort, Karen Streefland en Pieter Kleingeld, vanuit PGO Rian Veldman en Edward Breeuwer)