Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken is in de liturgie een manier om met behulp van bloemen of planten en eventueel andere natuurlijke materialen meer zeggingskracht mee te geven aan bijbelteksten en thema’s die in een kerkdienst aan de orde komen. De symboliek van de gebruikte materialen, hun kleur en vorm, of eenvoudigweg de naam van een bloem of plant, kan de toegankelijkheid van de bijbelse verhalen en de betekenis van een kerkelijk feest vergroten. Soms is het moeilijk om in woorden gedachten of gevoelens uit te drukken. Bloemen kunnen dan door hun vorm en kleur een hulpmiddel zijn.

Binnen de gemeente is er een groepje mensen die zich bezig houdt met symbolisch bloemschikken.
Hieronder een impressie van verschillende bloemstukken, klik op een van de foto’s voor een slideshow weergave.
Voor meer info over de desbetreffende foto kunt u in de slideshow weergave op de ‘i’ klikken.

« 1 of 2 »

There is no album selected or the gallery was deleted.

« 1 of 2 »