Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken is in de liturgie een manier om met behulp van bloemen of planten en eventueel andere natuurlijke materialen meer zeggingskracht mee te geven aan bijbelteksten en thema’s die in een kerkdienst aan de orde komen. De symboliek van de gebruikte materialen, hun kleur en vorm, of eenvoudigweg de naam van een bloem of plant, kan de toegankelijkheid van de bijbelse verhalen en de betekenis van een kerkelijk feest vergroten. Soms is het moeilijk om in woorden gedachten of gevoelens uit te drukken. De symboliek van bloemen, planten, vormen, kleuren, voorwerpen en materialen kunnen dan een hulpmiddel zijn.

Binnen de gemeente is er een groepje mensen die zich bezig houdt met symbolisch bloemschikken.
Hieronder een impressie van verschillende bloemstukken.

2011
Dankdag
The world is not enough
2012
Pinksteren
In Christus
verbonden.
2013
Einde kerkelijk jaar
2014
Pasen
Het Heilige der Heilige
geopend
2015
Einde kerkelijk jaar
Wie in tranen zaait.
2015
Einde
kerkelijk jaar
Jacobsladder
2016
Pasen
Het open graf
2016
Pasen
Moederbelofte vervuld.
2017
Pasen
Moordenaar
aan het
kruis.
2018
Pinksteren
Friendly fire.
2018
Einde kerkelijk jaar
Dood en de gladiolen
Advent kaarsen met liturgisch bloestuk
2018
Advent
De stronk loopt uit
2018
Advent
De stronk loopt uit

Pasen 2019

Het overwonnen kruis geeft nieuwe kansen, geeft toekomst, biedt zicht op leven in bloei! Hij is ons levend water.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider