Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken is in de liturgie een manier om met behulp van bloemen of planten en eventueel andere natuurlijke materialen meer zeggingskracht mee te geven aan bijbelteksten en thema’s die in een kerkdienst aan de orde komen. De symboliek van de gebruikte materialen, hun kleur en vorm, of eenvoudigweg de naam van een bloem of plant, kan de toegankelijkheid van de bijbelse verhalen en de betekenis van een kerkelijk feest vergroten. Soms is het moeilijk om in woorden gedachten of gevoelens uit te drukken. Bloemen kunnen dan door hun vorm en kleur een hulpmiddel zijn.

Binnen de gemeente is er een groepje mensen die zich bezig houdt met symbolisch bloemschikken.
Hieronder een impressie van verschillende bloemstukken, klik op een van de foto’s voor een slideshow weergave.

Advent kaarsen met liturgisch bloestuk
Advent 2018
Slider

Dit stuk is geïnspireerd  door de tekst uit Jesaja 11: Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien, een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels.
Op de foto de eerste advent. Het hout is nog dor en droog. Alleen wat licht gekleurd mos. De volgende zondagen zal blijken dat er langzaam meer licht en kleur gaat komen. Zo leven we toe naar het kerstfeest. Daarbij denken we aan het licht dat op de wereld kwam en het leven op aarde mooi gaat maken: Jezus, Gods zoon die kwam om ons het eeuwig leven te geven.