Stichting De Haven

Pastorale zorg en hulpverlening aan prostituees.
Onze gemeente heeft zich verbonden aan Stichting De Haven. Er zijn diverse gemeenteleden actief binnen de stichting. Namens onze gemeente neemt een diaken deel aan de Raad van Overleg.

De Haven is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen die op een of andere manier met prostitutie te maken hebben. Stichting De Haven is in 1996 opgericht met als doel om, geïnspireerd vanuit de liefde van God, een helpende hand te bieden aan mensen in de prostitutie. In mei 1998 is een Pastoraal Centrum in de prostitutiebuurt van Den Haag geopend. Bij De Haven werken drie betaalde krachten, waaronder een maatschappelijk werkster, en ongeveer 18 vrijwilligsters. Met grote liefde en betrokkenheid zetten zij zich in voor mensen in de prostitutiewereld.

Straatwerk
De straatwerkers/vrijwilligers van Stichting De Haven bezoeken 3 keer per week prostituees in Den Haag op hun werkplek (met name de ramen maar ook in een aantal clubs). Zo bouwen zij contacten op en onderhouden ze.

Maatschappelijk werk
In het Pastoraal Centrum ontvangen zij prostituees en anderen die op een of andere manier te maken hebben met de prostitutie. De maatschappelijk werkster biedt hulp bij vragen over o.a. de volgende onderwerpen: huisvesting/noodopvang, omscholing/ander werk, belasting betalen/ aanvragen van toeslagen, geldzaken/schulden, aanvragen van een uitkering, gezondheidszorg/ziektekostenverzekering, geweld/dwang/loverboys oftewel pooiers, persoonlijke problematiek/relaties met anderen.

Maatjesproject
Ook hebben zij een maatjesproject voor ex-prostituees ter ondersteuning in deze nieuwe fase in hun leven. De maatjes doen leuke dingen met hen, doorbreken het sociaal isolement en bieden een luisterend oor. Ook organiseren ze etentjes voor ex-prostituees voor onderling contact en ondersteuning. Tel. 070-4020804 | Email: dehaven@solcon.nl | Groenewegje 76, Den Haag | giro 7361219 t.n.v. St. De Haven, Den Haag. | http://www.stichtingdehaven.nl