Muziek

In onze samenkomsten speelt muziek een belangrijke rol. In iedere samenkomst wordt er een aantal liederen gezongen. We zingen daarbij liederen uit diverse bronnen. Soms betreft het oude liederen die al eeuwenlang een plek in de kerk hebben (zoals psalmen), soms kiezen we juist moderne liederen (zoals opwekking). Ook de begeleiding kan heel verschillend zijn. Soms alleen piano of orgel, soms een combo met verschillende instrument of een band.

De combinatie van liederen en begeleiding geeft telkens een andere sfeer aan de samenkomst. Dat doen we bewust, omdat we een veelkleurige gemeente zijn waarin niet één voorkeur of beleving overheerst. We proberen daarom verschillende stijlen een plek te geven in verschillende diensten en niet alles in één dienst te proppen.
Denk dus niet als je ons voor het eerst bezoekt dat het er iedere zondag op dezelfde wijze aan toe gaat.
Hieronder kun je wat meer informatie vinden over de verschillende muzikale invullingen die we gebruiken.

Orgel en piano
Pianisten en organisten vormen de vaste “backbone” van de begeleiding van de gemeentezang. Momenteel telt de gemeente meerdere pianisten en organisten. Ieder half jaar wordt er een rooster opgesteld. Gemiddeld zal iemand 1x per maand begeleiden in een dienst.

Band
Eenmaal per maand wordt de samenzang begeleid door de band “Chords of Love”. De samenstelling wisselt, maar de bezetting is doorgaans gitaar, bas, drums, toetsen en zang, aangevuld met een of meer melodie instrumenten als fluit of viool.

Cantorij
Enkele malen per jaar worden diensten ondersteund door een cantorij met meerstemmige liederen.  Daarnaast wordt soms een klein ad hoc koortje gevormd om een onbekend of nieuw lied in de dienst voor te zingen.

Combo’s
Tussen de begeleiding door een pianist of organist enerzijds en de band anderzijds proberen we ook af en toe een kleine combo een plaats te geven.

Er zijn veel gemeenteleden die een instrument bespelen (van cajon tot trompet, van harp tot fagot) en die incidenteel een bijdrage in een dienst leveren.