Moldavie

Tic gaat naar Moldavië

De jeugdclub Tic gaat elke 2 jaar naar een ver land om daar te helpen. Twee jaar geleden was dat Moldavië en ook in 2019 gaat de reis weer daar naar toe.

Deze keer zal de groep niet per vlot van dorp naar dorp gaan maar in twee delen worden gesplitst. Elk deel gaat in een dorp optrekken met de jeugd en ouderen om zo onder de bevolking Gods liefdevolle evangelie bekend maken.

Op 4 augustus begint de reis en 14 augustus komen onze gemeenteleden weer terug.

 

Moldavië is een heel arm land. Vooral kinderen en oude mensen zijn er erg kwetsbaar. Tijdens onze reis hopen we kinderen een mooi programma te bieden met Bijbelverhalen, knutselen en spelletjes. Ook zullen we ouderen bezoeken en , waar nodig , voedselpakketten uitdelen. We werken hiervoor samen met Operatie Mobilisatie.