Moldavie

Tic is terug uit Moldavië

De jeugdclub Tic gaat elke 2 jaar naar een ver land om daar te helpen. Twee jaar geleden was dat Moldavië en ook in 2019 ging de reis weer daar naar toe.

Deze keer heeft de hele groep niet per vlot de dorpen bezocht maar is in twee delen gesplitst en op een plek gelogeerd. Elk deel is in het dorp waar men logeerde opgetrokken met de jeugd en ouderen om zo onder de bevolking Gods liefdevolle evangelie bekend maken.

Op 4 augustus is de reis begonnen en op 17 augustus zijn alle deelnemers weer in goede gezondheid terug gekomen.

Moldavië is een heel arm land. Vooral kinderen en oude mensen zijn er erg kwetsbaar. Tijdens onze reis hebben we veel kinderen een mooi programma geboden met Bijbelverhalen, knutselen en spelletjes. Ook hebben we gezinnen en ouderen bezocht met, waar nodig , voedselpakketten uitgedeeld. We hebben deze reis kunnen maken samen met en dankzij Operatie Mobilisatie.

Je kunt zien op onderstaande video hoe dat allemaal daar ging.  Het was een prachtige tijd om zo met het woord van God bezig te zijn en het uit te delen.

 

Klik op het plaatje om de video te starten.

Please select a YouTube embed to display.