Kinderclubs (Kwartels, Manna, Elim en Majim)

Welkom op de kinderclubs!

In onze morgendiensten beginnen jong en oud gezamenlijk. Na ongeveer 20 minuten gaan we uit elkaar om de kinderen de verhalen uit de Bijbel op hun niveau aan te kunnen bieden en zijn ze van harte welkom op de kinderclubs
Uitgangspunten van het kinderclubwerk van de NGK Oegstgeest zijn:
    • dat de kinderen van de gemeente de Here God en Zijn Woord (beter) mogen leren kennen;
    • dat de clubs als onderdeel van de gemeente van Jezus Christus een vertrouwde, veilige en gezellige plek voor kinderen zullen zijn waar ze zich gekend, geaccepteerd en thuis mogen weten en voelen;
    • openheid: gasten, vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom!

Op de clubs zingen en bidden we met elkaar en worden Bijbelverhalen verteld. Verder wordt er meestal een verwerking van het thema gedaan door iets te knutselen en/of d.m.v. een spel. In de oudste kinderclub lezen en bestuderen de kinderen ook zelf Bijbelgedeelten; hiervoor wordt “Het Boek” gebruikt.
Naast het clubwerk op de zondagmorgen organiseert elke club zo’n twee maal per jaar een “uitje”; dit kan variëren van een spelletjesmiddag tot een bezoek aan bv. het “Corrie ten Boomhuis”.

Er zijn 4 kinderclubs : 
Kwartels
: voor kinderen uit (school-)groep 1 en 2

Manna : groep 3 en 4
Elim: groep 5 en 6
Majim : groep 7

Algemeen coördinator van het kinderwerk is
Jannette Prins jannetteprins@gmail.com