Kerngroepen

Onze gemeente heeft een lange en sterke traditie in gemeenschapsbeoefening: Altijd zijn er veel en zeer op elkaar betrokken en actieve (bijbel)kringen. Toch wordt de praktische uitvoering van de intentie dat er niemand ongezien blijft een steeds grotere uitdaging. Dit komt vooral door het ledenaantal van onze gemeente, in combinatie met de grootte van het gebied waarin wij wonen.

We geloven dat het vormen van kerngroepen onze betrokkenheid op elkaar stimuleert en helpt te voorkomen dat mensen vereenzamen. Sinds 2011 hebben we een kerngroepstructuur. De kerngroepen zijn een belangrijke plek om te groeien in geloof en verbondenheid en vormen de basis van het samen gemeente zijn. Elke kerngroep heeft een eigen karakter door de verschillende samenstellingen en interesse’s. Geen vastomlijnd stramien, maar vrijheid om je eigen weg te vinden. De gemene deler is een kleine groep mensen die omziet naar elkaar en geregeld samenkomt voor bijbelstudie of andere activiteiten.

De kerngroepcoördinator (Hester de Haan) helpt nieuwe leden en alle andere geïnteresseerden bij het vinden van een passende kerngroep. Zij vormt samen met Rebekka van Munster , Douwe van Zuylen en Alice Siepelinga een Team ter Ondersteuning en opbouw van de Kerngroepen (TOK).

Contact: Hester de Haan: hdhartog80@hotmail.com