Gemeenteavond

De gemeenteavond op 15 januari 2019 is alleen voor leden van de NGK Oegstgeest.

Op deze gemeenteavond zullen verschillende onderwerpen worden besproken:

De kerkenraad heeft het voorgenomen besluit over homoseksualiteit en ambt behandeld en vastgesteld.
Dit besluit wordt met u besproken en vervolgens zal de kerkenraad uw instemming met dit beleid vragen.
Daarnaast is vastgesteld dat de huidige statuten van onze gemeente niet meer actueel  zijn. Gemeenteleden hebben een actualisatie slag voorbereid.
Hierover wil de kerkenraad van gedachten wisselen met de gemeente.