Gebed

Als Nederlands Gereformeerde Kerk van Oegstgeest willen we graag een biddende gemeente zijn. Want we geloven dat het gebed een van de belangrijkste bronnen van het geestelijk leven is. Biddend leven we met God, zoeken het contact met Hem, en ontvangen de leiding voor ons leven.

Dit wordt in onze gemeente op verschillende manieren vorm gegeven:

 

Bidden voor de dienst

We komen met een groepje gemeenteleden samen om te bidden voor de morgendienst. Het is een moment van gebed om de Geest en om een zegen over de dienst.

Persoonlijke voorbede (ministrygebed)

Er is in het midden van de gemeente een cursus ministrygebed gegeven. Het ministrygebed is een speciale vorm van bidden. Tijdens het ministrygebed wordt er voor iemand gebeden door meestal twee bidders. De bidders nemen voldoende tijd en ruimte om er voor de ander te zijn, om de luisteren wat hem/haar bezig houdt en zo op het spoor te komen waarvoor er gebed nodig is.
Belangrijk is vooral het luisteren naar God. We bidden in het geloof en de verwachting dat God antwoordt, en dat Hij dat ook daadwerkelijk tijdens het gebed wil doen. Tijdens het gebed zijn er dan ook momenten van stilte, gewoon om te luisteren. Ook kan er nog eens wat doorgepraat worden, bijvoorbeeld om een bepaalde gedachte te delen, en dan te onderzoeken of dat misschien een gedachte is die door de Geest wordt ingegeven. Ter afsluiting van het gebed wordt degene voor wie gebeden is gezegend.
Het is altijd weer bijzonder om mee te maken hoe de Here God door deze vorm van gebed wil werken. Het samen bidden voor elkaar, en het elkaar de zegen van de Heer meegeven is een mooie bijbelse vorm, die nog steeds vruchtbaar is.
Deze vorm van bidden is een intensieve manier van voorbede, en komt goed tot zijn recht in de wandelgangen van conferenties en na bijvoorbeeld een kerkdienst. Bij het ministrygebed gaat het in principe om een eenmalig contact, waarbij de tijd meestal beperkt blijft tot 10 a 20 minuten.
Voor andere ministrycursussen is informatie te vinden op de website van New Wine.
http://www.new-wine.nl

Gebedspastoraat

Er is in onze gemeente een groep mensen die bereid is gebedspastoraat te geven. Dit is een vorm van pastoraat waarin de belangrijkste elementen van het ministrygebed wordt toegepast; maar door de pastorale setting is het intenser en langduriger. In het gebedspastoraat neemt een team van twee mensen (altijd gemengd, dus man en vrouw), uitgebreid de tijd om luisteren en te bidden. Ook hier is het gebed vooral een luisterend gebed. Gebedspastoraat vindt altijd plaats in een reeks afspraken, in de regel vier. De ontmoetingen nemen in de regel ongeveer anderhalf uur per keer in beslag.

Met vragen over gebed in de NGK Oegstgeest kunt u terecht bij Carin van Dijk.