Financiële zaken op een rijtje

Penningmeester van de kerk:
email: penningmeester@ngkoegstgeest.nl
bankrekeningnummer: NL10TRIO 0391 0670 95 , t.n.v de Nederlands Gereformeerde kerk Oegstgeest.

Penningmeester van de diaconie:
email: j.tjalma@railistics.de
bankrekeningnummer: NL57RABO 0138 4099 78 , t.n.v. Diaconie N.G.Kerk Oegstgeest.

Penningmeester van de zending:
email: peterjboogaard@gmail.com
bankrekeningnummer: NL95TRIO 0391 0739 07, t.n.v. zendingscommissie ngk oegstgeest.

Penningmeester van het Wycliffe Thuisfront Comité Familie Baart
email: w.a.mulder@ziggo.nl
bankrekeningnummer: NL59RABO 0145 7695 26 t.n.v. Wycliffe comité Baart.