Erediensten

In onze diensten komen we samen om God te ontmoeten en te eren en om elkaar te ontmoeten. We willen ons in ons kerkelijk leven laten leiden door eerbied voor de Bijbel, omdat we geloven dat dat het Woord van God is.
We staan als gereformeerde kerk in een traditie die al eeuwen oud is en daar willen we recht aan doen. Maar we doen ons best om tegelijk ons geloof op een eigentijdse manier vorm te geven.
In de samenkomsten willen wij op verschillende manieren ons geloof tot uitdrukking brengen. Soms door stilheid en ingetogenheid, met de taal van de eeuwenoude psalmen, soms met hedendaagse liederen. Dit brengt met zich mee dat we variatie kennen in de muzikale begeleiding; vaak heeft piano of orgel de belangrijkste plaats, maar ook andere instrumenten ontbreken niet. Eén keer per maand is er een dienst waarin de muziek volledig verzorgd wordt door de “band”.

Onze samenkomsten op zondagmorgen zijn in het Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23, Oegstgeest. Aanvang om 10.00 uur. De diensten worden live uitgezonden via internet en kunnen later worden teruggeluisterd. Klik  daarvoor op Kerkdienst gemist.

Bij de ingang wordt u verwelkomd door één van onze gastheren/-vrouwen.
Als u minder goed kunt horen, kunt u gebruik maken van de ringleiding en kunt u het beste rechts vooraan gaan zitten. De meeste liederen en de liturgie projecteren we op drie grote schermen. U kunt de gastheer/-vrouw ook vragen om een vel waarop de liederen zijn afgedrukt.
Er is een crèche voor de allerkleinste kinderen en voor groep 1 t/m 7  zijn er kinderclubs tijdens een gedeelte van de dienst. De kinderen van groep 8 en klas 1 en 2 van het v.o.(Eskol) komen één maal per twee weken tijdens de gehele dienst bij elkaar in de gymzaal.

Na de dienst  is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of frisdrank.

Ook is er na de dienst gelegenheid voor persoonlijke voorbede.

Preekrooster
Symbolisch Bloemschikken