Erediensten

In onze diensten komen we samen om God te ontmoeten en te eren, en om elkaar te ontmoeten. We willen ons in ons kerkelijk leven laten leiden door eerbied voor de Bijbel, omdat we geloven dat dat het Woord van God is.

We staan als gereformeerde kerk in een traditie die al eeuwen oud is en daar willen we recht aan doen. Maar we doen ons best om tegelijk ons geloof op een eigentijdse manier vorm te geven.

Ons kerkelijk leven wordt gedragen door eerbied voor God, en we genieten van de ruimte die Hij geeft om te leven, zowel in momenten van vreugde als in moeilijke perioden van het leven.

Als gemeente willen wij de Bijbel tot zijn recht laten komen door het organiseren van eigentijdse diensten, waarin we op verschillende manieren ons geloof tot uitdrukking kunnen brengen. Soms door stilheid en ingetogenheid, met de taal van de eeuwenoude psalmen, soms met hedendaagse liederen. Dit brengt met zich mee dat we variatie kennen in de muzikale begeleiding; vaak heeft piano of orgel de belangrijkste plaats, maar ook andere instrumenten ontbreken niet. Eén keer per maand is er een dienst waarin de muziek volledig verzorgd wordt door de band.

Onze samenkomsten op zondagmorgen vinden plaats in het Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23, Oegstgeest.
Aanvang om 10.00 uur.

De diensten worden live uitgezonden via internet en kunnen later worden terugbeluisterd. Klik op Kerkdienst gemist om een dienst terug te luisteren.

Bij de ingang wordt u verwelkomd door één van onze gastheren/-vrouwen. Bij al uw vragen over onze kerk, het kerkgebouw en de dienst kunt u bij hen terecht. Zij zijn herkenbaar aan een badge met daarop ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’. Als u minder goed kunt horen, kunt u gebruik maken van de ringleiding. Om hier goed gebruik van te maken, kunt u het beste rechts vooraan gaan zitten. ’s Ochtends worden de meeste liederen en de liturgie (‘de agenda’) van de dienst geprojecteerd op een groot scherm. U kunt de gastheer/-vrouw ook vragen om een vel waarop de liederen zijn afgedrukt. Enkele exemplaren van het liedboek liggen in de hal; u kunt deze tijdens de dienst lenen.

Er is een crèche voor de allerkleinsten. Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 is er kinderclub tijdens een gedeelte van de dienst. De kinderen van groep 8 en klas 1 en 2 van het v.o.(Eskol) komen één maal per twee weken tijdens de gehele dienst bij elkaar in de gymzaal.

Na de dienst  is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en frisdrank. Hierbij wordt vaak koek verkocht door de kinderen en tieners van de verschillende clubs. De opbrengst hiervan is voor het project van  tienerclub “TIC” in Roemenië. Ook is er na de dienst gelegenheid voor persoonlijke voorbede.

Preekrooster
Kerkdienst Gemist
Preken
Muziek
Symbolisch Bloemschikken
“Eskol”;”Eskol is een jeugdcatechesegroep voor groep 8 en de eerste twee klassen van de middelbare school. Er worden onderwerpen behandeld die de leefwereld raken van de jongere tiener aan de hand van het Rock Solid programma van Youth for Christ. Daarnaast is er onderricht in catechisatieonderwerpen en onderwerpen die erop gericht zijn de bijbelkennis te vergroten. Een aantal keren per jaar zijn er gezellige activiteiten, meestal op zaterdag. Eenmaal per jaar doen we mee aan de stargames, een hele nacht met spelen gezamenlijk met alle Rock Solid clubs. Het jaar sluiten we af met een kamp.