40 dagen tijd

Woensdag 6 maart begint de 40 dagen tijd voor Pasen. Van ouds-her een tijd van bezinning, vasten en gebed.

In deze periode wordt er door de gezamenlijke kerken van Oegstgeest elke woensdag om 19.30 uur een vesperdienst gehouden in het Groene Kerkje.

Woensdag 6 maart is de Aswoensdagviering met als voorgangers diaken Peter Winnubst en ds. Iris van der Heul met het koor o.l.v. Mijke de Ru.

Vanaf woensdag 13 maart is er voorafgaand aan de vesper-viering een sobere maaltijd in het naastgelegen Willibrords Erf. Tijdens deze maaltijden is er een presentatie over een diaconaal project van een van de deelnemende kerken. Aanvang maaltijd 18.00 uur. Opgeven via intekenlijst in de kerk of rechtstreeks bij mij.

Woensdag 13 maart vertelt Joke Ferwerda over de voortgang v an het projectplan “Onderdak”. Dat is een initiatief om te komen tot een huis voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om te kunnen functioneren in onze ingewikkel-de maatschappij. In de komende OKe (9 maart) en de volgende kerkbrief (14 maart) leest u over de invulling van de volgende vespers en de sobere maaltijden.

Namens de Raad van Kerken Oegstgeest, Alies van Tuijl.
aliesvantuijl@hotmail.com